Corona-maatregelen

Linders notarissen streeft er altijd naar om u zo goed en snel mogelijk te bedienen. Dat geldt ook nu, tijdens het corona-tijdperk.

In navolging van de actuele richtlijnen van het RIVM en de overheid hanteren wij maatregelen waarmee wij uw gezondheid en die van onze medewerkers maximaal willen borgen. 

Op deze pagina leest u welke maatregelen dat zijn en tot wanneer ze van kracht zijn. 

Corona-maatregelen

Een prettige en veilige ontvangst- en werkomgeving voor onze cliënten en medewerkers staat voor ons voorop. Dit zijn de maatregelen die wij momenteel hiertoe hanteren.

Algemeen:

 1. Wij vragen u om niet met meer mensen naar afspraken te komen dan strikt noodzakelijk is.   
 2. Wanneer u last hebt van de bekende corona-verschijnselen of in contact bent geweest met personen die besmet zijn, dan verzoeken wij u niet op kantoor langs te komen en telefonisch of per e-mail contact op te nemen.
 3. Wij gaan terughoudend om met onaangekondigd bezoek. 
 4. Hebt u een afspraak komt u dan s.v.p. op tijd, bij voorkeur maximaal vijf minuten vóór aanvang. 
 5. In de wachtkamer mogen maximaal vier personen aanwezig zijn. Personen die niet uit hetzelfde gezin komen, nemen de 1,5-meterregel in acht.
  Is bij binnenkomst de wachtkamer vol, dan kan u mogelijk worden verzocht om even buiten te wachten. Er zijn paraplu's beschikbaar.  
 6. In een spreekkamer mogen maximaal vijf personen tegelijk aanwezig zijn, inclusief de (kandidaat-)notaris.
 7. Onze medewerkers werken veelal vanuit huis. Per afdeling is daarom een minimale bezetting aanwezig. Wij vragen hiervoor uw begrip.
 8. Ons kantoor is de komende tijd geopend van 09.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur.
  De telefoon wordt beantwoord van 09.00-17.00 uur, m.u.v. maandagen van 12.30-13.30 uur 

 
Afspraken voor ondertekening van akten:

 1. Aan betrokkenen verzoeken wij zoveel mogelijk via volmacht te tekenen, zodat de ondertekensessies met zo weinig mogelijk personen kunnen plaatsvinden.
  Bij eigendomsoverdrachten verzoeken wij alle verkopers om via volmacht te tekenen en niet zelf aanwezig te zijn. Dit, om grote drukte op kantoor te voorkomen. 
 2. Ondertekening bij volmacht is niet mogelijk voor hypotheekakten en (levens)testamenten. Hypotheekakten kunnen wel via een notariële volmacht getekend worden, op nadrukkelijk verzoek van betrokkene(n). In dat geval bedragen de kosten €150,00 exclusief BTW per volmacht.
 3. Wij vragen makelaars en hypotheektussenpersonen om niet mee te komen naar ons kantoor voor het bijwonen van de ondertekening. 
 4. De ondertekensessies zullen zo efficiënt mogelijk plaatsvinden, teneinde de contactmomenten zoveel mogelijk te beperken. 
 5. Het maximaal aantal personen per ondertekensessie is vijf, inclusief de notaris. 

 
Afspraken voor besprekingen (niet voor ondertekening van akten):

 1. Besprekingen plannen we - afhankelijk van uw specifieke situatie/vraag/dossier - ofwel telefonisch, ofwel via Microsoft Teams of op kantoor.  
 2. Wij zullen alleen na onderling overleg bij uw thuis of naar uw bedrijf komen, met inachtneming van de overheidsrichtlijnen. 

 
Bovenstaande maatregelen hanteren we in ieder geval tot einde van dit jaar. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u gerust contact met ons opnemen op 076-5652850 of via info@lindersnotarissen.nl.

Wij danken u voor uw begrip!

Met vriendelijke groet,
Notarissen en medewerkers Linders notarissen

Hebt u een vraag? Bel ons vrijblijvend: 076 - 565 28 50

Volg ons