Corona-maatregelen

Linders notarissen streeft er altijd naar om haar cliƫnten zo goed en snel mogelijk te bedienen. Dat geldt ook nu, tijdens dit onvoorspelbare corona-tijdperk.

In navolging van de actuele richtlijnen van het RIVM en de overheid hanteren wij maatregelen waarmee we uw gezondheid en die van onze medewerkers maximaal willen borgen.

Op deze pagina leest u welke maatregelen dat zijn en tot wanneer ze van kracht zijn. 

Corona-maatregelen

Wellicht hebben wij met u in de komende weken een afspraak. Door de maatregelen die wij hebben genomen in het kader van corona, is onze dienstverlening mogelijk anders dan:
- met u is afgesproken;
- wat u van ons gewend bent.

Algemeen:

 1. Wanneer u last hebt van de bekende corona-verschijnselen of in contact bent geweest met personen die besmet zijn (geweest), dan verzoeken wij u niet op kantoor langs te komen en telefonisch of per e-mail contact op te nemen.
 2. Wij gaan terughoudend om met onaangekondigd bezoek.
 3. Wij vragen aan onze medewerkers om veelal thuis te werken. Wel is per afdeling een minimale bezetting aanwezig. Wij vragen hiervoor uw begrip.
 4. Ons kantoor is de komende tijd geopend van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.
  De telefoon wordt beantwoord van 09.00 tot 17.00u, m.u.v. maandagen van 12.30 tot 13.30u.
 5. Hebt u een afspraak, komt u dan s.v.p. op tijd, bij voorkeur maximaal vijf minuten vóór aanvang. 
 6. In de wachtkamer mogen maximaal vier personen aanwezig zijn. Personen die niet uit hetzelfde gezin komen, nemen de 1,5-meterregel in acht.
  Is de wachtkamer vol, dan kan u mogelijk worden verzocht om buiten te wachten. Er zijn paraplu's beschikbaar.
 7. In een spreekkamer mogen maximaal vijf personen aanwezig zijn, inclusief de (kandidaat-)notaris. 

 
Afspraken voor ondertekening van akten:

 1. Aan betrokkenen verzoeken wij zoveel mogelijk via volmacht te tekenen, zodat ondertekensessies met zo weinig mogelijk personen kunnen plaatsvinden.
  Bij eigendomsoverdrachten verzoeken wij alle verkopers om via volmacht te tekenen en niet zelf aanwezig te zijn. Het maximaal aantal personen per ondertekensessie is vijf, inclusief de notaris.
 2. Ondertekening bij volmacht is niet mogelijk voor hypotheekakten en (levens)testamenten. Hypotheekakten kunnen wel via een notariële volmacht getekend worden, op nadrukkelijk verzoek van betrokkene(n). In dat geval bedragen de kosten €150,00 exclusief BTW per volmacht.
 3. Aan makelaars en hypotheektussenpersonen verzoeken wij om niet mee te komen naar ons kantoor voor het bijwonen van de ondertekening.  
 4. In zijn algemeenheid vragen wij u om niet met meer mensen naar afspraken te komen dan strikt noodzakelijk is, in ieder geval met maximaal vier personen per bespreking. 
 5. Teneinde de contactmomenten zoveel mogelijk te beperken, zullen de ondertekensessies zo efficiënt mogelijk plaatsvinden.

 
Afspraken voor besprekingen (niet voor ondertekening van akten):

 1. Besprekingen plannen we - afhankelijk van uw specifieke situatie/vraag/dossier - ofwel telefonisch, of via videobellen (Microsoft Teams) of op kantoor. In dat laatste geval is het maximaal aantal personen per bespreking vijf, inclusief de (kandidaat-)notaris.  
 2. Wij zullen alleen na onderling overleg bij u thuis of bij uw bedrijf komen, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.

 
Bovenstaande maatregelen hanteren we in ieder geval tot en met 1 oktober 2021.

Mocht u vragen hebben dan kunt u gerust contact met ons opnemen op 076-5652850 of via info@lindersnotarissen.nl.

Wij danken u voor uw begrip!

Met vriendelijke groet,
Notarissen en medewerkers Linders notarissen

Hebt u een vraag? Bel ons vrijblijvend: 076 - 565 28 50

Volg ons