afdrukken

Verklaring van erfrecht en afwikkeling

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte, waarin de notaris verklaart wie is overleden, of er een testament is en wat hierin staat, wie de erfgenamen zijn en hoe ze de erfenis hebben aanvaard. Ook staat erin wie bevoegd is om de nalatenschap te beheren en erover te beschikken.

Het afwikkelen van de nalatenschap, inclusief de verdeling, behoort tot de taak van de erfgenamen of de executeur (als deze door de overledene is benoemd). Hierbij komt heel wat kijken. Ook neemt de afwikkeling vaak geruime tijd in beslag, zeker als de erfgenamen niet op één lijn zitten.

Wij kunnen u helpen bij het afwikkeling van de nalatenschap en u verschillende werkzaamheden uit handen nemen. We adviseren over juridische kwesties en helpen om geschillen tussen erfgenamen op te lossen. Ook de aangifte erfbelasting kunnen wij voor u verzorgen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het afwikkelen van een testament verwijzen wij u naar www.notaris.nl. Klik op de link Bij overlijden.