afdrukken

Einde relatie

Samenwoning beëindigen

Bij samenwoners is het soms onduidelijk of de relatie en daarmee het samenlevingscontract wel of niet voorbij is. Als u een samenlevingscontract hebt, staat daarin meestal wanneer de relatie als beëindigd wordt beschouwd. Om te voorkomen dat u over en weer nog rechten hebt, is het verstandig de samenlevingsovereenkomst schriftelijk op te zeggen en de notaris daarvan in kennis te stellen.

Na het beëindigen van de samenleving moeten de gemeenschappelijke goederen worden verdeeld. Van de privébezittingen is ieder zelf eigenaar gebleven, omdat er door een samenleving geen gemeenschap van goederen is.

Als de woning gemeenschappelijk eigendom is en een van u wil deze overnemen, dan zult u afspraken moeten maken over de overnameprijs en de financiering. Daarvoor is de medewerking van de bank nodig. De toedeling van het huis aan een van de partners moet in een notariële akte (verdelingsakte) worden geregeld.

Vaak is het verstandig om het testament te herroepen of te wijzigen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat uw ex-partner nog aanspraak kan maken op uw vermogen (bijvoorbeeld via de kinderen).

Let op
Het is van belang om uw ex-partner af te melden bij het pensioenfonds.

Geregistreerd partnerschap of huwelijk beëindigen

Voor de ontbinding van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Een geregistreerd partnerschap kan ook buiten de rechter om eindigen, maar alleen als u en uw partner het met elkaar eens zijn en u geen minderjarige kinderen heeft.

Nadat de echtscheiding is voltrokken, moet vaak nog een verdeling van de gemeenschappelijke goederen plaatsvinden. Voor de verdeling van onroerend goed en aandelen in B.V.’s is een notariële akte nodig.