afdrukken

Onderneming en rechtspersonen

Oprichten en ontbinden van rechtspersonen

Als u een eigen bedrijf start of heeft, kunt u daar verschillende juridische vormen voor kiezen. Te denken valt aan een B.V., N.V., eenmanszaak, V.O.F. of maatschap. Alle hebben ze eigen regels en consequenties voor wat betreft het bestuur, de financiële aansprakelijkheid en de beëindiging van de rechtspersoon.

Flex B.V.
Een zogenoemde Flex B.V. maakt het voor ondernemers en zelfstandigen makkelijker om een besloten vennootschap (B.V.) op te richten. Het is ook goedkoper en sneller. Benieuwd naar alle voordelen? Neem dan contact met ons op.

Online Flex B.V. oprichten
Linders notarissen biedt u ook de mogelijkheid om snel en online uw B.V. op te richten. Ons kantoor is hiertoe aangesloten bij Online Flex BV. Het werkt als volgt:

Stap 1: Via de website Online Flex BV beantwoordt u een aantal vragen, zoals naam B.V., vestigingsadres en oprichters. Deze gegevens worden direct verwerkt tot een conceptakte in PDF. U ontvangt deze per e-mail, gratis en vrijblijvend. Met deze conceptakte kunt u veelal direct naar de bank om uw zakelijke rekening te openen.
Stap 2: U voldoet de betaling aan Online Flex BV en ontvangt direct de oprichtingsdocumentatie waarmee u langs het notariskantoor kunt gaan.
Stap 3: U ontvangt de statuten (de oprichtingsakte) en het inschrijvingsbewijs KvK in uw persoonlijke dashboard en tevens, samen met het aandeelhoudersregister, per post.

Kijk op de website van Online Flex BV voor meer informatie of neem contact met ons op.

Wijziging statuten

Statuten zijn de spelregels van een rechtspersoon die u bij de notaris hebt laten vastleggen. U kunt statuten niet zomaar wijzigen.

Bedrijfsovername, -opvolging en inbreng van ondernemingen

U wilt een bedrijf overnemen, uitbreiden of juist overdoen aan iemand anders. Waar moet u rekening mee houden en hoe gaat het in zijn werk?

Aandelentransactie

De aandelen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) moeten volgens de wet worden overgedragen door middel van een notariële akte van levering. Deze akte van levering bevat naast de voorwaarden waartegen de levering plaatsvindt ook de gegevens van de betrokken partijen, de titel van de rechtshandeling, hoe de aandelen zijn verkregen en het aantal en de soort aandelen die worden overgedragen.

De notaris bekijkt aan de hand van het aandeelhoudersregister van de B.V. en de voorgaande akten van levering wie de rechthebbende houder is van de aandelen die worden overgedragen.

Reorganisatie en herstructurering

Het kan het wenselijk zijn de (juridische) structuur van een onderneming te wijzigen. Dat kan fiscale redenen hebben, maar ook gelegen zijn in het (verder) beperken van de aansprakelijkheid binnen de structuur of in het vereenvoudigen van de structuur.

Eenmanszaak, V.O.F., maatschap en C.V.

Eenmanszaak, Commanditaire vennootschap, Vennootschap onder firma, maatschap: wat zijn de verschillen, de voor- en nadelen? Wie is financieel aansprakelijk, wat is uw bijdrage, wat past het beste bij u en uw situatie?

Werknemersparticipatie

Wilt u graag uw werknemers financieel en/of juridisch bij uw bedrijf betrekken?

Juridische fusie en splitsing

Het kan wenselijk of nodig zijn om met een andere rechtspersoon een juridische fusie aan te gaan of uw bedrijf juridisch op te splitsen. Wat betekent dat en wat zijn de mogelijkheden?