afdrukken

Aandelentransactie

De aandelen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) moeten volgens de wet worden overgedragen door middel van een notariële akte van levering. Deze akte van levering bevat naast de voorwaarden waartegen de levering plaatsvindt ook de gegevens van de betrokken partijen, de titel van de rechtshandeling, hoe de aandelen zijn verkregen en het aantal en de soort aandelen die worden overgedragen.

De notaris bekijkt aan de hand van het aandeelhoudersregister van de B.V. en de voorgaande akten van levering wie de rechthebbende houder is van de aandelen die worden overgedragen.