afdrukken

Juridische fusie en splitsing

Het kan wenselijk of nodig zijn om met een andere rechtspersoon een juridische fusie aan te gaan of uw bedrijf juridisch op te splitsen. Wat betekent dat en wat zijn de mogelijkheden?