afdrukken

Voogdij en bewind

Misschien heeft u liever dat niet de voogd, maar iemand anders het vermogen van uw kinderen beheert. U kunt dan in uw testament het geërfde vermogen onder bewind stellen en een bewindvoerder benoemen. U bepaalt zelf tot welke leeftijd het bewind loopt. Er zijn wel wettelijke regels, die voorkomen dat een bewind voor een te lange periode ingesteld wordt.

U kunt ook de voogd tot bewindvoerder benoemen. Daarmee bereikt u dat het financiële beheer niet eindigt bij 18-jarige leeftijd, maar nog wat langer doorloopt.