afdrukken

Corona-update

Beste cliënt(en),

Welllicht hebben wij ergens in de komende weken een of meerdere afspraken met u ingepland of zullen deze worden ingepland. Linders notarissen streeft er altijd naar om haar cliënten zo goed en snel mogelijk te bedienen. Dat geldt zelfs nu, tijdens dit onvoorspelbare Corona-tijdperk.

Wij zien ons echter genoodzaakt om een aantal maatregelen te treffen, waarmee we uw gezondheid en die van onze medewerkers maximaal willen borgen. Via dit bericht informeren wij u over de getroffen maatregelen, omdat de dienstverlening daardoor mogelijk anders is:
- dan met u is afgesproken;
- dan wat u wellicht van ons gewend bent.

In verband met de verscherpte richtlijnen van het RIVM en de overheid heeft Linders notarissen per direct de volgende maatregelen genomen, wat betreft de persoonlijke contacten met cliënten en overige relaties:

Algemeen:

 1. Wanneer u last hebt van de bekende Corona verschijnselen of in contact bent geweest met personen die besmet zijn (geweest), dan verzoeken wij u niet bij ons op kantoor langs te komen en telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.
 2. Wij gaan terughoudend om met onaangekondigd bezoek zonder afspraak.
 3. Wij vragen aan onze medewerkers om voor een groot deel thuis te werken. Wel is per afdeling een minimale bezetting aanwezig. Wij vragen hiervoor uw begrip.
 4. Ons kantoor is de komende tijd geopend van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.

 
Afspraken voor ondertekening van akten:

 1. Aan betrokkenen zal zoveel mogelijk worden verzocht om bij volmacht te komen tekenen, zodat ondertekensessies met zo weinig mogelijk personen kunnen plaatsvinden
 2. Ondertekening bij volmacht is niet mogelijk voor hypotheekakten en (levens)testamenten.
 3. Aan makelaars verzoeken wij om na de bezichtiging van de woning voorlopig niet mee te komen naar ons kantoor voor het bijwonen van de ondertekening.
 4. In zijn algemeenheid vragen wij u om niet met meer mensen naar afspraken te komen dan strikt noodzakelijk is.
 5. Teneinde de contactmomenten zoveel mogelijk te beperken, zullen de ondertekensessies zo efficiënt mogelijk plaatsvinden.
 6. Wij verzoeken u uw eigen pen mee te nemen.

 
Afspraken voor besprekingen (niet voor ondertekening van akten):

 1. Bestaande afspraken voor besprekingen zullen zoveel mogelijk – in plaats van bij ons op kantoor – telefonisch of via video-chat – plaatsvinden. Als de afspraak al eerder is ingepland, zullen we contact opnemen om met u af te stemmen hoe aan deze afspraak gevolg gegeven zal worden.
 2. Afspraken voor besprekingen die bij ons op kantoor moeten plaatsvinden, worden zoveel mogelijk doorgeschoven tot na 6 april a.s.
 3. Wij zullen voorlopig niet bij u thuis of bij uw bedrijf komen.

 
Bovenstaande maatregelen zullen in ieder geval tot en met tenminste 6 april 2020 worden gehanteerd. Wij hopen hiermee bij te dragen aan de gewenste beperking van het verspreiden van het virus.

Mocht u vragen hebben dan kunt u gerust contact met ons opnemen op 076-5652850 of via info@lindersnotarissen.nl.

Wij danken u voor uw begrip!

Met vriendelijke groet,
Notarissen en medewerkers Linders notarissen