Verklaring overdrachtsbelasting

Koopt u een woning en doet u daarbij een beroep op de startersvrijstelling en/of het verlaagde tarief van 2%? Dan dient u dat in de notariële akte van levering te verklaren. Ook, dat u voldoet aan de voorwaarden die daarvoor gelden.

Twijfelt u of het verlaagde tarief of de startersvrijstelling op u van toepassing is? Lees dan verder op deze pagina en/of neem contact met ons op. Of kijk op de website van de Belastingdienst

Per 1 januari 2021 geldt voor de overdrachtsbelasting in beginsel een tarief van acht procent (8%). Hierop zijn twee belangrijke uitzonderingen van toepassing:

 1. De overdrachtsbelasting bedraagt twee procent (2%) als sprake is van de verkrijging van een woning met aanhorigheden, mits de koper de woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaat gebruiken. Indien u hierop een beroep wenst te doen, dient u dit vooraf bij ons (uw dossierbehandelaar) kenbaar te maken.

 2. Er is een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting (‘startersvrijstelling’) als er sprake is van de verkrijging van een woning met aanhorigheden, mits de koper:
  • meerderjarig is en jonger dan 35 jaar; en
  • deze vrijstelling niet eerder heeft toegepast; en
  • de woning na de verkrijging anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaat gebruiken.
   Vanaf 1 april 2021 geldt daarnaast nog als extra voorwaarde voor toepassing van de startersvrijstelling dat het totaal van de waarde van de woning met aanhorigheden niet uitkomt boven € 400.000. Indien u op deze vrijstelling een beroep wenst te doen, dient u dit vooraf bij ons (uw dossierbehandelaar) kenbaar te maken.

Hebt u een vraag? Bel ons vrijblijvend: 076 - 565 28 50

Volg ons