Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Als u trouwt, doet u dit sinds 1 januari 2018 in de beperkte gemeenschap van goederen. Kortgezegd betekent dit dat alle bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk ontstaan, van u samen zijn (beperkte gemeenschap van goederen).  

Bezittingen en schulden die voor het huwelijk privé zijn, blijven privé. Ook schenkingen en erfenissen die u tijdens het huwelijk verkrijgt, vallen in beginsel buiten de gemeenschap. Wel in de gemeenschap vallen de bezittingen en schulden die u gezamenlijk hebt vóór het huwelijk en alle bezittingen en schulden die u (alleen of samen) verkrijgt ná het sluiten van het huwelijk. 

Het is wel opletten met het nieuwe stelsel. Wanneer u bijvoorbeeld gezamenlijk voorhuwelijks vermogen hebt dat u in ongelijke verhouding hebt aangekocht (bijvoorbeeld in de verhouding 60-40), vallen deze goederen namelijk automatisch in de gemeenschap en worden daarmee 50-50 eigendom. Ook in het geval u eigen middelen hebt aangewend voor de aanschaf van (bijvoorbeeld) de aan u samen toebehorende eigen woning, verliest u mogelijk een deel van uw vordering op de ander. Een ander gevolg van de nieuwe wet is dat de partner die een eigen bedrijf heeft verplicht is om in verband daarmee een redelijke vergoeding te betalen aan de gemeenschap.

Huwelijkse voorwaarden

Als u wilt afwijken van het wettelijk stelsel, kunt u huwelijkse voorwaarden laten opstellen. Met huwelijkse voorwaarden kunt u onder meer:

  • uw toekomstige bedrijf privé houden en uitsluiten dat u een redelijke vergoeding moet betalen aan de gemeenschap;
  • uw eigen vermogen (zoals bezittingen die u al voor het huwelijk had of schenkingen/erfenissen) gemeenschappelijk maken (voor zover dit is toegestaan door de schenker/erflater);
  • regelen wie, en in welke verhouding, de kosten voor het huis en het huishouden betaalt;
  • het inkomen en vermogen dat u met elkaar wilt delen vastleggen;
  • de afwikkeling van het huwelijk bij echtscheiding en overlijden regelen;
  • aanspraken op pensioen en andere oudedagsvoorzieningen vastleggen.


Let op
Huwelijkse voorwaarden dienen vóór uw trouwdag getekend te worden.

Bent u vóór 2018 getrouwd zonder voorwaarden? Dan was dit in algehele gemeenschap van goederen. De wet die sinds 1 januari 2018 geldt, verandert hier niets aan.


Geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap is bijna hetzelfde als een huwelijk. Voor een geregistreerd partnerschap geldt hetzelfde als hiervoor bij het huwelijk staat vermeld. De huwelijkse voorwaarden worden dan partnerschapsvoorwaarden genoemd.

Let op
Een geregistreerd partnerschap is iets anders dan een samenlevingscontract.


Onze experts

mr. Angela Luijsterburg
mr. Sabine van Puijenbroek
mr. Martijn Ligthart
mr. Ticho van Berkel
mr. Elise Baremans


Meer informatie

Voor meer informatie over huwelijk en geregistreerd partnerschap verwijzen wij u naar de website www.notaris.nl en met name de pagina Samen verder


Bel mij terug

Hebt u een vraag? Bel ons vrijblijvend: 076 - 565 28 50

Volg ons