Het notariskantoor in Breda voor particulier en ondernemer

We leven in een onvoorspelbare tijd. Juist dan is het belangrijk om uw zaken goed te regelen. Voor uzelf, uw geliefden, uw huis, uw vermogen of uw onderneming. Linders notarissen staat voor u klaar, met een luisterend oor en kennis en kunde van alle notariële vakgebieden. Zorg voor zekerheid, ook in onzekere tijden.

Waar kunnen we u mee helpen?

Relatie & familie

Huwelijk; geregistreerd partnerschap; samenlevingscontract; testament; levens-testament > Lees meer

Huis & hypotheek

Huis kopen; hypotheek en geldleningsovereenkomst; nieuwbouw; appartementsrecht; veiling > Lees meer

Estate planning & erfenis

Estate planning en testament; huwelijkse voorwaarden; schenking; afwikkeling nalatenschap > Lees meer

Onderneming & rechtspersonen

Oprichten; wijziging statuten; bedrijfsovername, -opvolging en inbreng; aandelenoverdracht > Lees meer

Zakelijk vastgoed

Bedrijfspand kopen; fiscale begeleiding bedrijfsonroerendgoed > Lees meer

Nieuws

10-05-2021

Medewerking partner nodig bij opheffing aansprakelijkheid voor hypotheekschuld

Als uw ex-partner niet wil meewerken om u door de bank te laten ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld, heeft u er een hele dobber aan om dat wel voor elkaar te krijgen.
Het helpt u zelfs niet als de relatie met uw ex-partner al een aanzienlijk aantal jaren is beëindigd, of als u geen mede-eigenaar van de woning bent, dat uw ex-partner al die tijd al de hypothecaire lasten voor zijn of haar rekening neemt, of dat u geen enkele band meer met uw ex-partner wilt.

Wat u moet kunnen overleggen u te laten ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid zijn de financiële gegevens van uw ex-partner. Daaruit moet dan moet blijken dat hij of zij zelf de hypothecaire lasten kan dragen en de tenaamstelling op alleen zijn naam verantwoord is.

Wilt u meer weten over hoofdelijke aansprakelijkheid bij het afsluiten van een hypothecaire lening? Bel ons voor een afspraak.

Lees meer
10-05-2021

Notariaat informeert klanten over wilsbekwaamheidsonderzoek

(Bron KNB) Het wilsbekwaamheidsonderzoek. Het is niet voor iedereen altijd duidelijk waarom de notaris dit doet. Hij is toch geen arts? Om het onderzoek naar de wilsbekwaamheid door notarissen toe te lichten heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) 2 consumentenfolders gemaakt: 1 voor bij het maken van een testament en 1 voor bij het maken van het levenstestament.

Wilsbekwaamheidsonderzoek door de notaris is nodig omdat een (levens)testament van iemand die niet wilsbekwaam is, niet geldig is. De notaris zal daarom altijd vragen wat de klant wil regelen in een (levens)testament en waarom. Het is belangrijk dat diegene dit in eigen woorden kan vertellen. Is het snel duidelijk dat er geen enkele reden is om aan de wilsbekwaamheid te twijfelen, dan merkt de klant van dat onderzoek waarschijnlijk niets.

Soms is er wel aanleiding om meer aandacht te besteden aan het onderzoek. Hoe dat verder zit, is te lezen in de folders over het onderzoek door de notaris bij testament en levenstestament. Ook wordt dit uitgelegd in een filmpje.

Lees meer
03-05-2021

Proces aan- en verkoop huis moet transparanter

Het proces rondom de aankoop en verkoop van woningen moet transparanter. Dat stelt minister Ollongren (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de minister zijn de gehanteerde biedingsmethoden bij woningverkopen zowel voor- als achteraf niet altijd duidelijk. Dat maakt het mogelijk dat in sommige gevallen niet het belang van de koper of verkoper wordt gediend, maar het belang van de makelaar zelf. Ollongren maakt zich hier zorgen over en gaat de komende tijd gesprekken voeren met de brancheorganisaties.

Het is niet altijd duidelijk welke methode wordt gehanteerd en welke “spelregels” er gelden. In sommige gevallen wordt er tussentijds informatie gedeeld over gesloten biedingen of worden niet alle ontvangen biedingen doorgegeven aan de verkoper. Dit is in strijd met de erecode van makelaarsorganisaties NVM, VBO en VastgoedPro waarbij de overgrote meerderheid van de makelaars op de koopwoningmarkt is aangesloten.

De minister wil dat makelaars voortaan duidelijk zijn richting kopers en verkopers over de spelregels van het biedingsproces en voor- én achteraf openheid geven over de naleving daarvan. Verkopers dienen inzicht te krijgen in alle biedingen die zijn ontvangen, maar ook kopers moeten inzicht kunnen krijgen in het verloop van het biedingsproces als zij een bod hebben gedaan op een huis. Daarnaast moeten alle woningzoekenden toegang krijgen tot dezelfde informatie over beschikbare woningen. Nu zijn makelaars eerder op de hoogte van het nieuwe aanbod, waardoor enkel de potentiele kopers die door deze makelaars worden geholpen, de mogelijkheid krijgen om dat huis te bezichtigen en een te bod doen.

Ook bij de verkoop van nieuwbouwwoningen moet het proces transparanter. In tegenstelling tot bestaande bouw wordt hierbij niet besloten wie de woning mag kopen via een biedproces, maar wordt er geloot. Loten is een eerlijke manier om te bepalen naar wie de woning gaat. Maar ook hier blijkt uit signalen dat projectontwikkelaars niet altijd transparant zijn over de gevolgde lotingsprocedure. Nieuwbouwwoningen worden soms gegund aan mensen uit het eigen netwerk waardoor andere geïnteresseerden geen eerlijke kans maken. Ook worden woningen soms toegekend op basis van de vermogenssituatie van de kopers. Om het lotingsproces transparanter te maken, dient de inrichting van de procedure op voorhand duidelijk te zijn en dient de loting plaats te vinden in de aanwezigheid van een notaris.

Vervolgstappen

De komende tijd gaat de minister met de betrokken partijen en brancheorganisaties in gesprek om te bepalen welke stappen er gezet moeten worden om de markt transparanter te maken. Zo kan digitalisering van het biedingsproces in een open of gesloten vorm helpen om meer transparantie te organiseren. Ook wordt er gekeken naar de initiatieven die al genomen worden door de brancheorganisaties. NVM-Makelaars kunnen nu al gebruik maken van systemen als Move en NVM Online Bieden om processen en biedingen vast te leggen. Binnenkort start de NVM ook een pilot met digitale verkoop op inschrijving via Realbid. Maar ook zonder deze digitale middelen kan transparantie gegeven worden. Zo heeft de VBO aangegeven potentiële kopers inzicht te willen geven in het biedingsproces door achteraf informatie te delen. Op die manier kunnen bieders in de toekomst achterhalen wat er uiteindelijk met een huis is gebeurd waarop zij een bod hebben gedaan.

Daarnaast kunnen ook verkopers aan makelaars vragen stellen over hun werkwijze en het bieden van transparantie. Met Vereniging Eigen Huis wordt er momenteel gewerkt aan een aantal vragen die verkopers kunnen stellen aan hun verkoopmakelaar en hoe verkopers daarover te informeren. Dit in de hoop dat wanneer meer verkopers deze vragen stellen, meer makelaars aangemoedigd worden om hun biedingsproces transparant in te richten.

Melden van misstanden

De minister roept kopers en verkopers die met misstanden te maken krijgen, op om hiervan melding te doen of een klacht in te dienen. Dat kan bij de verschillende brancheorganisaties die hiervoor klachtenprocedures hebben ingericht. Daarnaast heeft ook Vereniging Eigen Huis sinds eind maart een meldpunt geopend voor oneerlijke biedingspraktijken waar kopers en verkopers anoniem melding kunnen doen. Van brancheorganisaties wordt verwacht dat zij de meldingen en klachten die zij ontvangen serieus nemen, hun leden daarop aanspreken en passende maatregelen treffen om dergelijke praktijken tegen te gaan.

Lees meer
03-05-2021

Huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk maken vermogensverschuiving mogelijk

In gemeenschap van goederen trouwen en later toch nog huwelijkse voorwaarden maken is geen uitzonderlijk verschijnsel. Dat gebeurt vrij regelmatig in de notarispraktijk. Soms echter ziet de fiscus er wel een schenking is waarover schenkingsbelasting zou moeten worden betaald. Die krijgt niet altijd voet aan de grond, zo bleek onlangs bij de rechter.

Als een in gemeenschap van goederen getrouwd echtpaar enkele jaren later besluit in huwelijkse voorwaarden alsnog vast te leggen dat de ene partner 90% van de schulden en bezittingen krijgt en de ander slechts 10%, is het voorstelbaar dat de fiscus die “schenking” wil belasten als de minst bezittende partner binnen 180 dagen overlijdt.
Uit eerdere rechtspraak, onder meer door de Hoge Raad blijkt echter dat pas bij een voltooide vermogensverschuiving sprake kan zijn van een schenking. Bij het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden doet die voltooiing zich nog niet voor.

Een andere mogelijkheid voor de belastingdienst is zijn eis te baseren op het verblijvingsbeding, maar dat kan alleen werken als een verblijvingsbeding in de huwelijkse voorwaarden afhankelijk is van het overlijden van de eerststervende echtgenoot. In de betreffende zaak voor de rechtbank was de vermogensverdeling in de huwelijkse voorwaarden echter niet gekoppeld aan het overlijden.

Tot slot zou de fiscus ook nog kwade trouw – ‘fraus legis’ – kunnen aanvoeren. Dat snijdt geen hout omdat belasting besparen is toegestaan en dat bovendien de meestbezittende partner eerst kan overlijden, in welk geval de minst bezittende op de blaren had moeten zitten..

Of de uitspraak van de rechter stand houdt, moet nog blijken. Het Hof gaat zich in hoger beroep nog een keer over deze zaak buigen. De vraag is of die anders zal besluiten. Als de wetgever het anders wil, dan moet zij het schenkingsaspect bij deze zogenaamde breukdelengemeenschap voor eens en altijd wettelijk vastleggen.

Wilt u meer weten over huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk? Bel ons voor het maken van een

Lees meer

Hebt u een vraag? Bel ons vrijblijvend: 076 - 565 28 50

Volg ons