Het notariskantoor in Breda voor particulier en ondernemer

We leven in een onvoorspelbare tijd. Juist dan is het belangrijk om uw zaken goed te regelen. Voor uzelf, uw geliefden, uw huis, uw vermogen of uw onderneming. Linders notarissen staat voor u klaar, met een luisterend oor en kennis en kunde van alle notariële vakgebieden. Zorg voor zekerheid, ook in onzekere tijden.

Waar kunnen we u mee helpen?

Relatie & familie

Huwelijk; geregistreerd partnerschap; samenlevingscontract; testament; levens-testament > Lees meer

Huis & hypotheek

Huis kopen; hypotheek en geldleningsovereenkomst; nieuwbouw; appartementsrecht; veiling > Lees meer

Estate planning & erfenis

Estate planning en testament; huwelijkse voorwaarden; schenking; afwikkeling nalatenschap > Lees meer

Onderneming & rechtspersonen

Oprichten; wijziging statuten; bedrijfsovername, -opvolging en inbreng; aandelenoverdracht > Lees meer

Zakelijk vastgoed

Bedrijfspand kopen; fiscale begeleiding bedrijfsonroerendgoed > Lees meer

Nieuws

17-01-2022

Notarissen passeren in 2021 meer dan 2 miljoen akten

(Bron KNB) Notarissen hebben afgelopen jaar gezamenlijk 2.000.078 akten gepasseerd. Dat zijn er bijna 50.000 meer dan in 2020, een stijging van 2,5 procent. Het is het derde jaar op rij dat notarissen een recordaantal akten passeren. In 2016 passeerden ze gezamenlijk 1.557.672 akten. In 5 jaar tijd is het aantal notariële akten toegenomen met ruim 28 procent.

De stijging in 2021 komt voor een groot deel voor rekening van hypotheekakten. Dat aantal steeg met ruim 35.000 tot iets meer dan 476.000 akten, een stijging van 8 procent. Ook de stijging van het aantal oprichtingen van een besloten vennootschap (bv) is opvallend. Dat aantal steeg met ongeveer 10.300 akten tot bijna 79.500, een stijging van net geen 15 procent.

Minder overdrachten

Voor het eerst in jaren is het aantal overdrachten van onroerend goed afgenomen. Passeerden notarissen in 2020 nog ruim 405.000 overdrachtsakten, in 2021 waren dat er ruim 379.000: een afname van 26.000 akten, oftewel een daling van 6,5 procent. Dit is een direct gevolg van de stagnatie op woningmarkt.

Ook meer (levens-)testamenten

In de familiepraktijk nam het aantal testamenten in 2021 met 4.000 akten toe tot in totaal 311.500, een stijging van 1,3 procent. Het aantal levenstestamenten steeg met 2,5 procent van 165.600 in 2020 naar ongeveer 169.700 in 2021. Andere akten in de familiepraktijk stegen relatief gezien nog meer. Zo nam het aantal verklaringen van erfrecht toe met 3.250 akten tot 77.200 (+4,4 procent). Het aantal samenlevingscontracten steeg met 3.900 akten tot 48.600 (+8,7 procent) en het aantal akten met huwelijkse voorwaarden nam met 1.250 toe tot 12.200 akten, een stijging van 11,5 procent.

Ondernemingspraktijk in de lift

Behalve de sterke stijging van het aantal nieuwe bv’s namen ook de aantallen van andere akten in de ondernemingspraktijk toe. Het aantal akten waarin de levering van aandelen wordt geregeld nam met 5,5 procent toe tot 32.150. Ook het aantal statutenwijzigingen van bv’s en stichtingen steeg, met respectievelijk 6,9 procent tot 15.850 akten en 10,6 procent tot 14.350 akten.

Lees meer
14-01-2022

Geen rekening en verantwoording verschuldigd over besteding van schenking

Soms richten mensen stichtingen met een bepaald doel op om iets te betekenen voor de maatschappij. De oprichter is dan soms ook enig bestuurder van de stichting. In zijn of haar testament wordt dan ook nogal eens bepaald dat er een substantieel deel van de nalatenschap (geldbedrag) wordt geschonken aan de stichting.

Tot aan de Hoge Raad is de vraag aan de orde geweest of de erfgenaam of erfgenamen nadien van de stichting kunnen verlangen dat deze rekening en verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Dit om te controleren of de giften al dan niet conform het doel van de stichting zijn besteed.

De Hoge Raad gaat niet mee in dat verlangen. Op deze manier geschonken bedragen behoren immers tot het vermogen van de stichting. Om die reden – maar ook gelet op de doelstelling van de in dit geval betrokken stichting – brengt de betrokkenheid van de erflater (degene die het bedrag per testament heeft geschonken) niet met zich mee dat de stichting zich tegenover de erfgenamen moet verantwoorden.


Wilt u meer weten over schenkingen via testament? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Lees meer
10-01-2022

Verhuur appartement in kamers niet altijd in strijd met splitsingsreglement

Een veel voorkomend verschijnsel in huisvesting van vooral studenten is dat een ouder een appartement voor hun studerende kind koopt. In veel gevallen trekken daar ander studenten bij in, die huur voor hun kamers betalen. Voor sommige Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) gaat dat te ver, zij beroepen zich op het splitsingsreglement. Het is niet ongebruikelijk dat in splitsingsreglementen is opgenomen dat het privé-gedeelte van een woning bestemd is voor particulier woongebruik door “de tot gebruik gerechtigden met hun eventuele gezin”. Als een gebruik daarvan afwijkt, is toestemming nodig van de VvE.

Echter, zolang het gebruik van het privégedeelte in het splitsingsreglement niet afhankelijk is gesteld van de toestemming van de vergadering van de VvE en gebruik van het privégedeelte onder ‘particulier woongebruik’ valt, is dan ook geen toestemming van de VvE nodig.
Als verhuur en andere vormen van ingebruikgeving van een appartement voor langere tijd in overeenstemming zijn met de bestemmingsbepaling in de splitsingsakte, is dat ook volgens het hof geoorloofd als in de bepaling de term “hun gezin” is vermeld. Het leidt immers tot ‘particulier woongebruik’ door de huurder/gebruikers zelf, die vanwege die bepaling niet uit één gezin hoeven te komen. Wil een VvE dat toch voorkomen, dan moet het splitsingsreglement in de bepaling bevatten dat er sprake moet zij van particulier woongebruik door “de tot gebruik gerechtigden met zijn eventuele gezin”.

Wilt u meer weten over “verkamering” van appartementen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Lees meer
10-01-2022

Traject voor digitaal oprichten bv weer stap verder

(Bron KNB) De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel voor het aanpassen van Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt (Wna) om volledige online oprichting van een bv mogelijk te maken. Het voorstel gaat nu voor advies naar de Raad van State.

De wetswijziging maakt het voor iedereen mogelijk om op afstand een bv op te richten via een elektronische notariële akte, met elektronische identificatie en elektronische ondertekening op de hoogste betrouwbaarheidsniveaus. Cliënten hoeven daarvoor niet naar het notariskantoor: een beeldverbinding met de notaris volstaat. Bij vermoedens van identiteitsfraude of twijfel over de handelingsbekwaamheid of beschikkingsbevoegdheid van de oprichter mag de notaris om fysieke verschijning vragen.

Implementatie

Volgens een Europese richtlijn moet per 1 augustus 2021 digitaal een bv kunnen worden opgericht. Nederland maakt gebruik van een uitstelmogelijkheid en richt zich op inwerkingtreding per 1 augustus 2022. Het door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) ontwikkelde digitaal passeren platform is al gereed voor gebruik en kan vanaf de implementatiedatum ook daadwerkelijk worden gebruikt.

Testen

In de tussentijd lanceert de KNB begin 2022 een plek om kennis te maken met het digitaal oprichten van de bv en te testen hoe het digitaal passeren straks gaat. Afgelopen periode heeft de KNB gewerkt aan een speciale kennisbank en proeftuin hiervoor

Wilt u meer weten over digitaal oprichten van een bv? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Lees meer

Hebt u een vraag? Bel ons vrijblijvend: 076 - 565 28 50

Volg ons