Levenstestament en volmacht

U kunt in een situatie komen dat u niet meer in staat bent om uw wil te verklaren, bijvoorbeeld omdat u in coma ligt of aan dementie lijdt. In een levenstestament kunt u vastleggen wat dan uw wensen zijn, op zakelijk en medisch gebied. U kunt bijvoorbeeld bepaalde personen een volmacht geven om namens u te handelen.

Wat zegt de wet?
Als u zelf uw wil niet meer kunt verklaren, is het volgens de wet aan de kantonrechter om een bewindvoerder of curator te benoemen. Deze behartigt vooral uw financiële en zakelijke belangen. Voor de medische beslissingen kan de kantonrechter een mentor benoemen.
Een levenstestament geeft de kantonrechter belangrijke aanwijzingen over hoe u het geregeld wilt zien.
Met een levenstestament kunt u ook voorkomen dat direct tot benoeming van een bewindvoerder, curator of mentor moet worden overgegaan.

Wat kunt u regelen in een levenstestament?
In uw levenstestament kunt u onder meer de volgende zaken regelen:

  • u wijst de persoon aan die, op het moment dat u dit niet meer zelf kunt, namens u kan optreden (dit kunnen ook meerdere personen zijn);
  • u geeft deze persoon een volmacht om namens u uw vermogen te beheren, terwijl u aangeeft op welke wijze dit dient te gebeuren;
  • ook krijgt deze persoon de volmacht om uw wensen op medisch gebied kenbaar te maken en de door u gewenste zorg te organiseren.


Beheer van uw vermogen
Het beheer van uw vermogen heeft betrekking op het behartigen van uw financiële zaken, zoals het doen van betalingen, het sluiten van overeenkomsten, een eventuele verkoop van een woning of juist niet en in geval van een onderneming het besturen van deze onderneming zoals u dit voor ogen heeft. U kunt ook denken aan het doen van schenkingen aan bijvoorbeeld uw kinderen, kleinkinderen of goede doelen.

Medische wensen
U kunt in het levenstestament ook uw wensen op medisch gebied kenbaar maken. Binnen de wettelijke grenzen kunt u bijvoorbeeld een niet-behandelverklaring opnemen of juist een behandelgebod. Het is verstandig om hierover met uw huisarts te overleggen. Ook medische belangenorganisaties kunnen u hierover informeren.

De notariële akte
Afhankelijk van uw wensen kan de notariële akte van het levenstestament zich beperken tot het geven van een volmacht aan de door u aangewezen persoon of uitgebreid worden met uw medische wensen.
De akte wordt geregistreerd in een landelijk register dat toegankelijk is voor iedere notaris, rechter of behandelend arts. Uw notaris kan de inhoud opvragen en zal toetsen of de aanvrager recht heeft op de gevraagde gegevens. Op die wijze is uw privacy volledig gewaarborgd.


Onze experts

mr. Angela Luijsterburg
mr. Sabine van Puijenbroek
mr. Martijn Ligthart
mr. Ticho van Berkel
mr. Elise Baremans

 

Meer informatie

Voor meer informatie over levenstestament en volmacht verwijzen wij u naar www.notaris.nl. Klik op de link Levenstestament

Daarnaast heeft de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) een filmpje gemaakt over het levenstestament. U kunt het bekijken op YouTube via deze link.

Hebt u een vraag? Bel ons vrijblijvend: 076 - 565 28 50

Volg ons