Testament en estate planning

Via een goed testament kan veel erfbelasting worden bespaard. Bijvoorbeeld doordat wordt voorkomen dat het vermogen twee keer of vaker vererft, waardoor meerdere malen erfbelasting is verschuldigd.

Er zijn verschillende testamentvormen, waarmee in voorkomende gevallen belasting kan worden bespaard.

Vruchtgebruiktestament

Soms kunt u met een vruchtgebruiktestament realiseren dat vermogen (dat bijvoorbeeld nog in waarde zal stijgen) al eigendom wordt van de kinderen, terwijl de langstlevende het vruchtgebruik hiervan houdt. De toekomstige waardestijging van deze goederen komt dan rechtstreeks aan de kinderen toe.

Wettelijke verdeling

Ook via een testament dat gebaseerd is op de wettelijke verdeling van de nalatenschap kunt u erfbelasting besparen. Bij zo’n testament wordt de langstlevende eigenaar van alle bezittingen en ontvangen de kinderen hun erfdeel in de vorm van een geldvordering op de langstlevende ouder. Deze geldvordering is pas opeisbaar als de langstlevende overlijdt of in andere in het testament geregelde situaties.

De geldvorderingen van de kinderen zijn in principe renteloos. Wel mogen de langstlevende en de kinderen binnen de aangiftetermijn voor de erfbelasting overeenkomen dat de langstlevende wel een rente betaalt. Deze rente betaalt de langstlevende niet echt, maar wordt bijgeschreven op de vordering. Zo wordt een extra schuld op papier opgebouwd, die na het overlijden van de langstlevende van diens nalatenschap mag worden afgetrokken. Dit kan een besparing van erfbelasting opleveren.

Let op
Soms kan juist met renteloze vorderingen of een lage rente bij het eerste overlijden een besparing op de erfbelasting worden gerealiseerd. Het is daarom belangrijk om een flexibele renteclausule op te nemen in het testament, zodat na overlijden kan worden bezien met welke rente het meest optimale resultaat wordt bereikt.

Flexibel testament (of combinatietestament)

U kunt ook kiezen voor een flexibel testament, ook wel combinatietestament genoemd. De langstlevende kan dan na het overlijden van de partner kiezen of hij/zij eigenaar wordt van de bezittingen of voor het vruchtgebruik van de erfenis. Dit kan per vermogensbestanddeel. Zo kan rekening worden gehouden met alle omstandigheden die op dat moment spelen, zoals de leeftijd van de langstlevende, de verhouding met de kinderen of de verzorgingsbehoefte.

Tweetrapstestament

Als het vermogen vastzit in bijvoorbeeld uw huis en de nalatenschap kleiner is dan circa € 600.000,- kan het wenselijk zijn om de langstlevende in eerste instantie tot enig erfgenaam te benoemen. U voorkomt dan dat er over het erfdeel van de kinderen al belasting betaald moet worden. Het erfdeel voor de langstlevende valt meestal binnen de vrijstelling voor de erfbelasting (circa € 600.000,-). Door het opnemen van een tweetrapsmaking bereikt u dat het vermogen van de eerstoverledene uiteindelijk wel bij de kinderen terechtkomt.

Andere zaken die u met betrekking tot estate planning kunt regelen in een testament:

  • Aanpassing erfdeel langstlevende. Door aan de langstlevende een kleiner of groter erfdeel toe te kennen, kan erfbelasting worden bespaard.
  • Legaten voor de kleinkinderen. Zowel kinderen als kleinkinderen hebben een vrijstelling voor de erfbelasting van circa € 20.000,–. Door ook aan de kleinkinderen via uw testament een bedrag toe te kennen ter grootte van de vrijstelling, bespaart u op de erfbelasting. Iedere grootouder mag het vrijgestelde bedrag aan zijn of haar kleinkind nalaten. Op deze manier kan twee maal van de vrijstelling gebruikgemaakt worden. Er kan een bewindregeling worden opgenomen, zodat uw kleinkinderen pas vanaf een bepaalde leeftijd zelf over het bedrag mogen beschikken.
  • Zachte uitsluitingsclausule. Met een uitsluitingsclausule wordt bereikt dat het geërfde vermogen alleen van uw eigen kinderen blijft als zij zouden scheiden. Het kan fiscaal interessant zijn om in uw testament te bepalen dat de uitsluitingsclausule niet van toepassing is als het huwelijk of geregistreerd partnerschap van een kind door overlijden eindigt. De echtgenoot of partner kan dan de helft van de erfenis op grond van het huwelijksvermogensrecht verkrijgen, zodat daarover geen erfbelasting betaald hoeft te worden.


Onze experts

mr. Angela Luijsterburg
mr. Sabine van Puijenbroek
mr. Martijn Ligthart


Meer informatie

Voor meer informatie over het regelen van uw nalatenschap verwijzen wij u naar www.notaris.nl.
En een klik op de link Testament leidt u direct naar de juiste pagina.   

Bel mij terug

Hebt u een vraag? Bel ons vrijblijvend: 076 - 565 28 50

Volg ons