Veiling

Een veilingverkoop van onroerend goed loopt altijd via de notaris. Een woning kopen op een veiling is anders dan normaal het geval is. Ook de gevolgen van een veilingkoop zijn anders. Hoe luiden de spelregels? Wat is uw positie als veilingkoper? Wat zijn de kosten voor de veilingkoper? En wat zijn de risico's?


Twee soorten veilingen

Een veiling is een openbare verkoop waarbij volgens vaste spelregels geboden kan worden op onroerend goed. Er zijn twee soorten veilingen: de vrijwillige veiling en de executieveiling. Het verschil zit hem in de reden voor de veiling. Soms kiest een verkoper voor een veiling omdat hij denkt daarmee een hogere prijs te kunnen krijgen dan met een gewone, niet-openbare verkoop. In onze regio komen vrijwillige openbare veilingen weinig voor.


Executieveiling

Een executieveiling is een gedwongen veiling. Als iemand zijn schulden niet betaalt kan de schuldeiser uiteindelijk het onroerend goed van de schuldenaar laten veilen. Meestal is het de bank die, op basis van een hypotheekrecht, bij wanbetaling tot een executieveiling overgaat. De bank geeft de notaris opdracht om de veiling te organiseren en uit te voeren.


Veilingvoorwaarden

Bij een 'gewone' verkoop onderhandelt u met de verkoper of diens makelaar over de prijs en de verkoopvoorwaarden, zoals de datum van levering en de betaling. U bent dan vrij om allerlei afspraken te maken. Bij een veiling bent u dat niet. De verkoopvoorwaarden zijn vooraf vastgesteld door de notaris. In de veiling wordt alleen de prijs bepaald.


Bieden op een veiling

Het bieden op de veiling gebeurt in twee ronden. Eerst wordt bij opbod geboden en vervolgens bij afslag.

Bij het bieden bij opbod bieden de potentiële kopers tegen elkaar op, waarbij het bedrag steeds hoger wordt. Als niemand meer hoger biedt, is dit hoogste bedrag 'het bedrag van de inzet'. Degene die dit hoogste bod heeft uitgebracht zet bij de aanwezige notaris zijn handtekening. Daarna gaat de veilingmeester over tot de veiling bij afslag.

De veiling bij afslag begint bij een veel hoger bedrag dan het bedrag dat bij de inzet als hoogste is geboden. Vanaf dat hoge bedrag gaat de veilingmeester naar beneden, alsof hij aftelt. Als iemand 'mijn' roept bij een prijs die hoger is dan het bedrag van de inzet, dan is die persoon de koper. Wordt er geen mijn geroepen dan is de hoogste bieder bij de inzet de koper.


Recht van beraad en gunning

De schuldeiser op wiens verzoek de notaris de veiling van een pand organiseert, behoudt zich meestal het recht van beraad voor. Dat betekent dat die schuldeiser meestal een of twee dagen kan nadenken over de vraag of hij het geveilde onroerend goed voor de geboden koopsom wel of niet wil 'gunnen'. Alleen als de schuldeiser gunt, gaat de koop door.


Gevolgen van koop op een veiling

Bij een gewone koop kunt u het aan te kopen pand bezichtigen. U kunt vragen stellen aan de verkoper of diens makelaar en zij behoren u te informeren. Bij een executieverkoop is de verkoper (lees: de bank) in het algemeen niet goed bekend met het te verkopen onroerend goed. Vaak is het pand ook niet te bezichtigen omdat de eigenaar (de schuldenaar) niet meewerkt. De veilingkoper loopt dus een groter risico. Hij heeft bijvoorbeeld niet de drie dagen bedenktijd die een gewone koper wel heeft. Ook kan hij geen voorbehouden maken, bijvoorbeeld dat de koop niet doorgaat als hij de financiering niet rond krijgt. Wij adviseren potentiële veilingkopers dan ook om zich goed voor te bereiden en zich te laten bijstaan door een deskundige.


Rol van de notaris bij een veiling

Bij de voorbereiding van de veiling, de veiling zelf en de latere afwikkeling heeft de notaris een centrale rol.

  • De veilingprocedure begint voor een potentiële koper met de veilingadvertentie die in onze regio soms in de zaterdageditie van BN De Stem of Het Brabants Dagblad wordt geplaatst. Wilt u op de hoogte blijven van alle lopende veilingen, kijk dan op openbareverkoop.nl en/of nationalevastgoedveiling.nl en/of bog-auctions.com.
  • Vóór de veiling stelt de notaris de veilingvoorwaarden vast. Meestal wordt in deze veilingvoorwaarden verwezen naar de AVVE (Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen).
  • De notaris publiceert de veilingvoorwaarden op de veilingsite die opdrachtgever heeft aangewezen.
  • De notaris geeft desgevraagd, voor zover beschikbaar, informatie over het onroerend goed en de eventuele kosten. De notaris is verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van de veiling. Hij kan op de veiling onder andere een bod als niet geldig erkennen, kan personen van de veiling uitsluiten, kan opnieuw tot afslag overgaan of de veiling afgelasten of onderbreken.
  • Het oordeel van de notaris is beslissend over alles wat zich tijdens de veiling voordoet en de uitleg of de toepassing van de veilingvoorwaarden.
  • De betaling van de koopsom en veilingkosten gebeurt via de derdengeldrekening van de notaris, meestal binnen zes weken na de veiling.


Voorkom teleurstellingen

Een veiling vindt plaats doordat de schuldenaar zijn schuldeiser niet betaald heeft. Het komt geregeld voor dat vlak voor de veiling de schuldenaar alsnog tot betaling overgaat of een akkoord met de schuldeiser bereikt. Soms gebeurt dit zelfs op de voor de veiling geplande dag.

Komt u naar de veiling voor een specifiek pand, kijk dan kort voor de veiling op de betreffende website of bel ons kantoor om te informeren of de veiling van dit pand niet is geannuleerd.


Onze experts

mr. Jan Thomassen
mr. Jurgen Huyben
Martin Keusters

Bel mij terug

Hebt u een vraag? Bel ons vrijblijvend: 076 - 565 28 50

Volg ons