Erfenis aanvaarden?

De afwikkeling van een erfenis is een taak van de erfgenamen of de executeur als die benoemd is. Hier komt juridisch vaak meer bij kijken dan u misschien denkt. U kunt bijvoorbeeld niet zomaar beschikken over de erfenis. Vaak is een verklaring van erfrecht nodig. Het is dus zaak om goed geïnformeerd te zijn over uw mogelijkheden.

Mogelijkheden als u erft

Als u erft, hebt u drie keuzes:

  • De erfenis zuiver aanvaarden. U erft dan alle bezittingen, maar u draait ook met uw eigen vermogen op voor de eventuele schulden van de overledene als deze hoger zijn dan de waarde van de erfenis.
  • De erfenis beneficiair aanvaarden. U bent dan wel erfgenaam, maar als de schulden hoger zijn dan het geërfde vermogen, bent u niet met uw eigen vermogen aansprakelijk.
  • De erfenis verwerpen. U bent dan geen erfgenaam en ook niet verantwoordelijk voor de nalatenschap. 


Kiest u ervoor om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden of de erfenis te verwerpen, dan moet u een verklaring afleggen bij de rechtbank. Hieraan zijn kosten verbonden. U hoeft de verklaring niet zelf bij de rechtbank af te leggen. Wij kunnen dat namens u doen. Na een beneficiaire aanvaarding moet de nalatenschap volgens speciale regels worden afgewikkeld. Dit wordt de wettelijke vereffening genoemd.

Let op
Een eenmaal gemaakte keuze met betrekking tot het erfgenaamschap kan niet meer worden teruggedraaid. Laat u zich dus vooraf goed informeren.

Let op
Door u te gedragen als erfgenaam, bijvoorbeeld door meteen na het overlijden de huur op te zeggen of de inboedel mee te nemen, geldt de nalatenschap als zuiver aanvaard! Het is dus verstandig pas te handelen nadat u meer weet over het saldo van de nalatenschap.


Onze experts

mr. Angela Luijsterburg
mr. Sabine van Puijenbroek
mr. Martijn Ligthart
mr. Ticho van Berkel
mr. Elise Baremans
mr. Annette Krijnen


Meer informatie

Voor meer informatie over het aanvaarden van een erfenis verwijzen wij u naar www.notaris.nl. Klik op de link Bij overlijden.  
Lees meer over vrijstellingen op de erfbelasting 2023 op de site belastingdienst.nl

Hebt u een vraag? Bel ons vrijblijvend: 076 - 565 28 50

Volg ons