mr. E.J. (Elise) Diepeveen is werkzaam op de sectie Ondernemingsrecht. Ze heeft nationale, maar met name internationale ervaring op het gebied van het vennootschaps- en rechtspersonenrecht. Elise begeleidt overnames, juridische fusies en splitsingen, overdracht en emissies van aandelen en oprichting en statutenwijzigingen van rechtspersonen, zoals N.V.'s, B.V.'s, verenigingen en stichtingen. Tevens begeleidt zij zorginstellingen bij de inrichting van hun statuten alsmede de daarmee verband houdende governance, met name op het gebied van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).

Elise studeerde in 1999 af aan de Universiteit Utrecht (Notarieel recht). Ze werkt sinds 2006 bij Linders notarissen. Daarvoor was zij werkzaam bij NautaDutilh N.V. in Rotterdam.

Elise is lid van de Vereeniging Handelsrecht.

‘Wat mijn werkwijze typeert? Dat is: in verbinding op zoek naar oplossingen’.


Terug naar Ons Team

Hebt u een vraag? Bel ons vrijblijvend: 076 - 565 28 50

Volg ons