mr. L.J.M. (Luc) Teunissen is werkzaam op de sectie Ondernemingsrecht en ervaren op het gebied van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht. Hij begeleidt onder meer overnames, deelnemingen in ondernemingen, juridische fusies/splitsingen, statutenwijzigingen, de overdracht van aandelen, de oprichting van rechtspersonen en het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten.

Luc studeerde in 1994 af aan de Radboud Universiteit Nijmegen (Notarieel recht). Hij werkt sinds 1998 bij Linders notarissen. Daarvóór was hij kandidaat-notaris in Oosterhout. In 2002 is Luc benoemd tot notaris.

Luc is bestuurslid van een algemeen nut beogende instelling en lid van de Vereeniging Handelsrecht.


Terug naar Ons Team

Hebt u een vraag? Bel ons vrijblijvend: 076 - 565 28 50

Volg ons