Erfdienstbaarheid, kwalitatieve verplichting en mandeligheid

Aan eigendom van onroerend goed kunnen rechten of plichten verbonden zijn jegens derden of jegens eigenaren of gebruikers van andere onroerende goederen. Informeer ernaar als u onroerend goed wilt kopen.

Zulke rechten en plichten kunnen opgenomen zijn als bijvoorbeeld een erfdienstbaarheid, vruchtgebruik, kwalitatief recht of kwalitatieve verplichting. Ook een kettingbeding komt veel voor. Dat is een clausule waarin staat dat een verplichting die rust op de eigenaar ook moet worden opgelegd aan volgende eigenaren van het onroerend goed.

Mandeligheid
Ook kan er sprake zijn van mandeligheid. Dat wil zeggen dat meerdere eigenaren gezamenlijk onroerend goed in eigendom hebben, maar dat niemand een eigen stukje kan claimen. Er gelden een gezamenlijke verantwoordelijkheid, gebruiksrecht en plichten voor het gezamenlijke eigendom.

Recht van overpad
De meest bekende erfdienstbaarheid is het recht van voetpad of overpad. Een eigenaar heeft dan het recht om over andermans grond te komen, bijvoorbeeld om bij hemzelf achterom te kunnen.
Een erfdienstbaarheid kan belastend zijn. Het is vervelend als net op de plaats waar u uw nieuwe keuken gepland hebt de buurman een recht van overpad heeft. Of als u op een stuk grond een bedrijf wilt bouwen, maar er rust erfdienstbaarheid op dat perceel waar in staat dat uw type bedrijf daar niet uitgeoefend mag worden.

Kadaster
Erfdienstbaarheden en dergelijke zijn geregistreerd bij het Kadaster. Informeer ernaar als u onroerend goed wilt kopen. Erfdienstbaarheden en dergelijke zijn namelijk gebonden aan het eigendom van het erf en gaan bij verkoop dus over naar de nieuwe eigenaar. Als u dat wilt, raadplegen wij het Kadaster voor u en weet u tijdig waar u aan toe bent.


Onze experts

mr. Jan Thomassen
mr. Jurgen Huyben
mr. Ticho van Berkel
Martin Keusters


Meer informatie

Voor meer informatie over het kopen van onroerend goed verwijzen wij u naar de website www.notaris.nl, of klik direct op de navolgende link: Wonen.  

Bel mij terug

Hebt u een vraag? Bel ons vrijblijvend: 076 - 565 28 50

Volg ons