Huis kopen

Bij de aankoop van een huis moet u veel wettelijke bepalingen en regels in acht nemen. Wat moet er in de koopovereenkomst staan, wat zijn de ontbindende voorwaarden, hoe hoog zijn de kosten koper, mogen ouders bijvoorbeeld geld schenken? Moeten partners dezelfde financiële inbreng hebben of kan het ook anders?


Koopovereenkomst

Als u als particulier een woning koopt, schrijft de wet voor dat de koop (en verkoop) tot stand komt door middel van een schriftelijke koopovereenkomst tussen de verkoper(s) en de koper(s). Deze overeenkomst noemen we vaak de voorlopige koopovereenkomst. Daarbij is ‘voorlopig’ een beetje misleidend, omdat vanaf de ondertekening van die koopovereenkomst de verkoper en koper in principe aan elkaar zijn gebonden.

In de koopovereenkomst wordt onder meer bepaald wanneer de eigendomsoverdracht van de woning plaatsvindt (de transportdatum). Dat is meestal ook het moment waarop de woning aan de koper leeg en ontruimd ter beschikking wordt gesteld (sleuteloverdracht). Voor de overdracht van de woning (het transport) tekenen de koper en de verkoper op de transportdatum de notariële akte van levering (transportakte). De eigendomsoverdracht is pas afgerond als de notaris de transportakte inschrijft in het kadaster. In de koopovereenkomst wordt onder meer vermeld welke notaris de overdracht verzorgt. Als het gaat om een bestaand huis, kiest meestal de koper de notaris.


Eigendomsverhouding

Is het wel zo vanzelfsprekend dat als u samen met uw partner een huis koopt, dat op fifty-fifty-basis is? Ligt in uw situatie een andere verhouding misschien meer voor de hand? Of zijn er wellicht nog andere manieren om een verschillende inbreng van eigen geld onderling vast te leggen?


Schenkingen

De wet kent een aantal mogelijkheden om aan de koper van een huis een schenking te doen. Vaak maakt dit voor een koper net het verschil dat nodig is om het huis van zijn dromen te kunnen financieren. Zo kunnen ouders onder bepaalde voorwaarden aan hun kind eenmalig een vrijgestelde schenking doen van meer dan € 100.000,- voor de aankoop van een woning of de verlaging van de hypothecaire lening van een woning.

Deze schenkingsvrijstelling geldt voor iedereen, dus iedere Nederlander mag deze schenking ontvangen van zijn ouders of van een derde, ongeacht de leeftijd van de schenker en ontvanger. Voorwaarde is wél dat de schenking gebruikt wordt voor de aankoop van een eigen huis (niet een tweede woning), verbouwing, óf als aflossing op de eigenwoningschuld.

Voor de meeste particulieren zullen bovengenoemde grote schenkingen geen alledaagse zaken zijn. Het is daarom verstandig om dergelijke schenkingen notarieel vast te leggen. Op die manier worden alle aspecten rondom de schenking goed overwogen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opnemen van een uitsluitingsclausule, waardoor de schenking niet in gemeenschap van goederen valt.


Erfdienstbaarheden

Het komt vaak voor dat er ten gunste of ten laste van de woning in het verleden bepaalde rechten zijn vastgelegd, zoals erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld recht van overpad) of kwalitatieve verplichtingen. Helaas is vaak niet meteen duidelijk of ze nog altijd gelden en is nader onderzoek nodig. Het is van belang dat dit soort rechten goed in beeld zijn voordat de koop definitief wordt gesloten.


Ontbindende voorwaarden

In de koopovereenkomst kunt u met de verkoper overeenkomen in welke situaties de koop niet doorgaat. Bijvoorbeeld als u de financiering niet rond krijgt. Of als bouwkundig of milieutechnisch onderzoek niet goed uitpakt.


Kosten koper

Doorgaans betaalt de koper de overdrachtsbelasting, de kadasterkosten en de notariskosten. Kosten koper noemen we dat.

Kortom, bij veel zaken die spelen rondom de aankoop van een woning mag u van ons de vereiste kennis verwachten en staan we u graag terzijde, bij voorkeur zo vroeg mogelijk in het traject.


Onze experts

mr. Jan Thomassen
mr. Jurgen Huyben
mr. Ticho van Berkel
Martin Keusters


Meer informatie

Voor meer informatie over het kopen of verkopen van een huis verwijzen wij u naar de website www.notaris.nl, of klik direct op de navolgende link: Wonen.  

Bel mij terug

Hebt u een vraag? Bel ons vrijblijvend: 076 - 565 28 50

Volg ons