Appartementsrecht

U wilt een appartement kopen. Wat wordt dan precies uw eigendom? Moet u lid worden van de Vereniging van Eigenaren of bijdragen in de servicekosten? En over welk bedrag moet u overdrachtsbelasting betalen?

In de wet staat dat alles dat aard- en nagelvast aan de grond verbonden is, eigendom is van de grondeigenaar. Dat is wat lastig als u bijvoorbeeld eigenaar wilt worden van een woning op de zesde etage. Daarom is het appartementsrecht in het leven geroepen.

Mede-eigenaar
Als het eigendom van de grond en de opstallen in appartementsrechten wordt gesplitst, is de eigenaar van een appartementsrecht op de eerste plaats mede-eigenaar van het gehele gebouw én van de ondergrond. Tevens is hij de enige van de eigenaren die bepaalde gedeelten van het gebouw (zijn woning) mag gebruiken.

Dat u als eigenaar van een appartementsrecht mede-eigenaar bent van het gehele gebouw heeft tot gevolg dat alle appartementseigenaren tezamen het gebouw moeten onderhouden en de opstallen samen moeten verzekeren. Vaak worden ook onderling regels vastgelegd over bijvoorbeeld geluidsoverlast (denk aan het aanleggen van stenen of houten vloeren met geluidsisolatie).

Servicekosten
De kosten van onderhoud en dergelijke worden over de verschillende appartementseigenaren 'omgeslagen', meestal via de servicekosten. Dus als uw appartement een tiende van het hele gebouw uitmaakt, zult u in het algemeen ook een tiende van de gezamenlijke kosten moeten betalen. Soms is in de splitsingsakte de verdeling van de kosten anders geregeld. Zo komt het voor dat de eigenaren van de appartementen op de begane grond niet mee hoeven te betalen aan de lift. Het is dus aan te raden de kostenverdeling goed te bestuderen.


Officiële papieren

De spelregels binnen een appartementengebouw worden vastgelegd in de splitsingsakte (al dan niet met bijbehorend algemeen splitsingsreglement), de splitsingstekening en (eventueel) het huishoudelijk reglement. Daarnaast zijn de actuele cijfers en jaarstukken van de Vereniging van Eigenaren en uiteraard de hoogte van de servicekosten voor u van belang. Als u zich oriënteert op de aankoop van een appartementsrecht, dient u dus om deze stukken te vragen.


Vereniging van Eigenaren

De kosten voor het onderhoud van een gebouw kunnen aanzienlijk zijn. Dat is een van de redenen waarom u automatisch lid bent van een Vereniging van Eigenaren als u eigenaar bent van een appartementsrecht. Aan deze vereniging betaalt u servicekosten. Hieruit worden de verzekeringen, het onderhoud van liften, het schoonhouden en de verlichting van het trappenhuis e.d. betaald.


Aansprakelijkheid voor servicekosten

Als u een appartementsrecht koopt dan bent u in het algemeen aansprakelijk voor de achterstanden die uw voorganger over het lopende en voorafgaande boekjaar heeft bij de Vereniging van Eigenaren. Daarom hecht de notaris aan de notariële akte van levering een brief van de Vereniging van Eigenaren waarin staat hoe groot de eventuele betalingsachterstand is. Tenzij u anders met de verkoper heeft afgesproken, dient deze er uiteraard voor te zorgen dat hij geen achterstanden heeft.


Reservefonds Vereniging van Eigenaren

Een Vereniging van Eigenaren is verplicht om geld te reserveren voor groot onderhoud. Een spaarpot dus voor als over een aantal jaren bijvoorbeeld het dak moet worden vervangen. Daarmee wordt voorkomen dat er niet genoeg geld is als het noodzakelijk groot onderhoud zich aandient.


Onze experts

mr. Jan Thomassen
mr. Jurgen Huyben
mr. Ticho van Berkel
Martin Keusters


Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.notaris.nl en met name de pagina Een appartement kopen.

Bel mij terug

Hebt u een vraag? Bel ons vrijblijvend: 076 - 565 28 50

Volg ons